Domů $ Čtyřoborový ročník

Čtyřoborový ročník

Naše škola nabízí možnost navštěvovat v předškolním roce čtyřoborový ročník, v němž děti mohou nahlédnout do výuky všech oborů ZUŠ Ostrov (výtvarného, tanečního, hudebního a literárně dramatického). V druhém pololetí se žáci čtyřoboru spolu s rodiči prakticky seznamují s hudebními nástroji. Zkoušejí na jednotlivé nástroje hrát a dozvědí se, jaké předpoklady jsou pro které nástroje ideální.

Na základě vyplněné elektronické přihlášky na stránkách školy jsou děti zvány k talentovým zkouškám, kde učitelé hravým způsobem zjistí jejich předpoklady a zralost (zpěv písničky, opakování jednoduchého melodického a rytmického modelu propojeného s pohybem, práce s předmětem tvořivým způsobem, prokázání fantazie a soustředěnosti). Rodiče vybraných dětí pak potřebné informace dostanou na informační schůzce.

Výuka probíhá takto:
1x týdně odpoledne: 1 vyučovací hodina tanečního oboru a 1 vyučovací hodina hudebního oboru
1x týdně odpoledne: 2 vyučovací hodiny výtvarného oboru a 1 vyučovací hodina literárně dramatického oboru

Žáci navštěvují čtyřoborový ročník za měsíční školné 430,- Kč a jednorázový příspěvek na výtvarný materiál 400 Kč.

Model čtyřoborového ročníku se během deseti let osvědčil. Nejenže děti pak do první třídy ZŠ přicházejí s mnoha dovednostmi a zkušenostmi, sociálně připravené a zralé, ale po roce studia se mohou rodiče s dětmi snadněji rozhodnout, jakému uměleckému směru se budou děti dál věnovat.

Akce

Ikona Klasifikace Ikona Facebook Ikona YouTube