Domů $ Čtyřoborový/Tříoborový ročník

Čtyřoborový/Tříoborový ročník

Pro školní rok 2024/2025 otevíráme pouze tříobor, protože kapacita výtvarného oboru je naplněna.

Naše škola nabízí možnost navštěvovat v předškolním roce víceoborový ročník, v němž děti mohou nahlédnout do výuky některých oborů ZUŠ Ostrov (ve školním roce 2024/2025 tanečního, hudebního a literárně dramatického). V druhém pololetí se žáci  spolu s rodiči prakticky seznamují s hudebními nástroji. Zkoušejí na jednotlivé nástroje hrát a dozvědí se, jaké předpoklady jsou pro které nástroje ideální.

Na základě vyplněné elektronické přihlášky na stránkách školy jsou děti zvány k talentovým zkouškám, kde učitelé hravým způsobem zjistí jejich předpoklady a zralost (zpěv písničky, opakování jednoduchého melodického a rytmického modelu propojeného s pohybem, práce s předmětem tvořivým způsobem, prokázání fantazie a soustředěnosti). Rodiče vybraných dětí pak potřebné informace dostanou na informační schůzce.

Výuka probíhá takto:
1x týdně odpoledne: 1 vyučovací hodina jednoho oboru a 1 vyučovací hodina druhého oboru
1x týdně odpoledne: 1 vyučovací hodina třetího oboru

Žáci navštěvují víceoborový ročník za měsíční školné 330,- Kč.

Model víceoborového ročníku se během deseti let osvědčil. Nejenže děti pak do první třídy ZŠ přicházejí s mnoha dovednostmi a zkušenostmi, sociálně připravené a zralé, ale po roce studia se mohou rodiče s dětmi snadněji rozhodnout, jakému uměleckému směru se budou děti dál věnovat.

Akce

Ikona Klasifikace Ikona Facebook Ikona YouTube