Domů $ Literárně dramatický obor

Literárně dramatický obor

Výuka v literárně dramatickém oboru je založena na dramatické hře a improvizaci. Ty podněcují představivost, fantazii a myšlení,  schopnost komunikovat a odvahu vystoupit na veřejnosti. Vše tak potřebné pro každé povolání!

Od šesti let se žáci mohou zapojit do tvorby individuálních sólových výstupů a od sedmi let pak do práce divadelního souboru HOP-HOP v režii Ireny Konývkové, nebo Ondřeje Šulce, či Daniely Šulc Králové. Soubor patří k nejúspěšnějším divadelním souborův v České republice, zapojuje se do mnoha mezinrodních projektů a je možné ho vidět na celostátních přehlídkách všeho druhu /Dětská scéna, Wolkrův Prostějov, Mladá scéna, Loutkářská Chrudim, Celostátní přehlídky Základních uměleckých škol, Činoherního divadla pro děti Popelka, Kandrdásek, Pohárek a dokonce i na Jiráskově Hronově/. Stejně úspěšní jsou i sólisté.

Každý lichý rok je literárně dramatický obor pořadatelem mezinárodního divadelního festivalu dětí a mládeže Soukání Ostrov, jehož se zúčastňují soubory z celého světa. Zajímavostí festivalu jsou odborné semináře pro mladé účastníky, ale i pro režiséry mladých souborů.

 V literárně dramatickém oboru se kromě Herecké tvorby, Divadelní praxe a Dramatického projevu a přednesu učí též Rozhlasová tvorba a Filmová a televizní tvorba.

Kontakty

Literárně-dramatický obor

Mgr. Irena Konývková

ředitelka školy, vedoucí LDO
herectví, rozhlasová tvorba, soubor HOP-HOP

MgA. Ondřej Šulc

dramatická průprava, herectví, filmová a televizní tvorba, soubor HOP-HOP

BcA. Daniela Šulc Králová

dramatická průprava, herectví, soubor HOP-HOP

Ikona Klasifikace Ikona Facebook Ikona YouTube