Domů $ Hudební obor

Hudební obor

Hudební obor připravuje žáky na aktivní hudební kariéru, jak amatérskou, tak profesionální, v oblasti klasické i populární hudby, poskytuje základy hudebního vzdělání, hudební dovednosti a zkušenosti, a vychovává vzdělané hudební posluchače.
Studium je rozděleno na přípravné (1-2 roky), první stupeň (7 let) a druhý stupeň (4 roky).

Soubory

Hra v souboru nebo orchestru a komorní hra učí žáky používat nabyté dovednosti v kolektivu hráčů, vnímat své spoluhráče a budovat smysl pro kolektivní zodpovědnost.
V současné době působí na škole tyto soubory:

Hudební nauka

Hudební nauka je předmět, kde se žáci seznamují s hudební teorií, notačním zápisem a učí se intonační dovednosti. Pracují s notačním programem, ve kterém získávají zkušenosti s harmonií a aranžováním. Více zde.

Akce

Ikona Klasifikace Ikona Facebook Ikona YouTube