Domů $ Hudební obor $ Hudební nauka

Hudební nauka

Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let minulého století se podařilo prosadit do osnov tehdejších lidových škol umění moderní pojetí přípravné hudební výchovy a hudební nauky, vycházející ze zásad Orffova Schulwerku. Ředitel vybavoval učebnu hudební nauky vším potřebným, zejména velkým množstvím snadno ovladatelných nástrojů, kvalitní poslechovou technikou a účelným výběrem zvukových nosičů s nahrávkami vážné, jazzové i populární hudby. Po několikaletém úsilí se podařilo vytvořit ucelený systém výuky, v němž se hlavní náplní hodin staly rozmanité aktivity, mj. zpěv a intonace, rytmické činnosti vycházející především z pohybu, vokální i instrumentální improvizace či motivovaný poslech hudby. V roce 1991 převzal učitel hudební nauky i přípravou hudební výchovu, což umožnilo rozvíjet hudebnost žáků jednotným stylem od nejjednodušších hravých začátků v pěti letech věku až po náročné činnosti, přiměřené mentalitě žáků vyššího stupně ZŠ a středoškoláků. Pro starší přijaté žáky (10 let a víše) probíhá dvouletá výuka pod názvem Hudební teorie.

Ve výuce Hudební nauky a Hudební teorie využíváme hudební software  Ear Master school, Score Trainer a především pak hudební notátor Sibelius a MuseScore. Zařazení těchto hudebních softwarů do výuky hudebních nauk odpovídá nejmodernějším trendům výuky dnešní doby. Výuka programu Sibelius patří také mezi povinné předměty na pedagogických fakultách vysokých škol ve studijních oborech. 

Výuka v Přípravném studium a 1. ročníku HN je zaměřena na rozvoj hudebního cítění a seznámení základních hudebních pojmů. Kromě toho si žáci společně vytváří doprovody k písním a to hrou na Orffovy nástroje.


Rozvrh hudební nauky 2023-2024.

Kontakty

Hudební nauka

Štěpánka Hamar

vedoucí oddělení zpěvu a HN
zobcová flétna, příčná flétna, komorní hra, HN (výuka na ZUŠ Ostrov + na pobočce v Jáchymově)

Petr Tyr, DiS.

bicí, soubory bicích, HN

Samuel Palán, DiS.

bicí, HN

Jan Veverka, DiS.

vedoucí oddělení žesťových dechových nástrojů
trubka, zobcová flétna, EKN, PS, HN, 4 obor, soubor Cela číslo 20, (výuka na ZUŠ Ostrov + na pobočce v Hroznětíně)

Ikona Klasifikace Ikona Facebook Ikona YouTube