Domů $ Hudební obor $ Sólový zpěv

Sólový zpěv

Zpěv se dá rozdělit na klasický zpěv (opera …) a populární zpěv (na mikrofon). Na naší škole máme zaměření na populární zpěv – „Zpívej, jak mluvíš“.

Výuka v ZUŠ začíná u těch nejmenších dětí, u kterých jsou základy pěvecké techniky totožné se zpěvem klasickým. Na prvním místě zůstává funkční správnost tvorby tónu a výslovnost bez slyšitelných logopedických vad. Ale ani starší žáci nemají v žádném případě tzv. zmeškáno, protože hlasová technika zde více než ve zpěvu klasickém vychází z osobitého způsobu projevu zpěváka a jeho pěvecké přirozenosti, muzikálnosti, což jsou oblasti, které se výrazně rozvíjejí až s věkem. Sólový zpěv je vyučován individuálně, nebo ve skupince dvou, výjimečně tří dětí.

Naši žáci se učí mimo sólovou dráhu zpívat i v pěveckém sboru a mají také možnost uplatnění v souborech After party band, Rockeři z druhého patra, Písk – písk, Ad libitum a dalších.

Kontakty

Zpěv a sborový zpěv

Kateřina Bodláková, DiS.

zpěv, sborový zpěv

Ikona Klasifikace Ikona Facebook Ikona YouTube