Domů $ Senioři

Senioři

Město Ostrov má vedle zajímavých památek také jednu další vzácnost, a tím je touha po kulturním vzdělávání. Možná bude pro někoho překvapení, že kulturní duch se v Ostrově projevil již v dobách, kdybychom ho nečekali, a to v roce 1955.  V tomto roce se představitelé města rozhodli zjistit zájem o hudební vzdělávání a vypsali předběžný zápis. Je až obdivuhodné, že k němu přišlo 290 zájemců! Všechny dokumenty k otevření základní hudební školy byly sice vyřízeny až 3. října, ale výuka ve formě kurzů začala v domě kultury již 1. září 1955.

Dnes má čtyřoborová Základní umělecká škola téměř 800 žáků! A ve svém jubilejním roce se s představiteli města, jako před 60 lety, vedení školy domluvilo na předběžném zápisu na novou formu vzdělávání: Vzdělávání seniorů od 60 let     v oboru hudebním, dramatickém, výtvarném, tanečním. Výuka započala v září 2016, a to v oborech hudebním, výtvarném a tanečním, probíhá jednou týdně v dopoledních hodinách, v hudebním oboru individuálně jednu vyučovací hodinu, v ostatních oborech při minimálním počtu 5 studentů 2-3 vyučovací hodiny.  Náplň výuky si domlouvá,  jako ve Studiu pro dospělé, učitel se svými žáky.  Školné je spíše symbolické /Kč 50,- měsíčně/ s tím, že Město Ostrov tuto výuku seniorů dotuje.  /Studenti výtvarného oboru si ale musí nosit svůj materiál, nebo na něj přispívají. Výše závisí na zvolené výtvarné technice./

Máte-li i Vy zájem o studium na Základní umělecké škole, přijďte do sekretariátu školy (Masarykova 717) vyplnit přihlášku /ta je také umístěna na webových stránkách, stačí ji pak vyplněnou doručit do kanceláře školy/, a to do 25. června, na Vámi uvedenou adresu Vám sdělíme další podrobné informace o zahájení studia vždy od září.

Mgr. Irena Konývková

ředitelka ZUŠ Ostrov


Akce

Ikona Klasifikace Ikona Facebook Ikona YouTube