Domů $ Škola $ Půjčovné

Půjčovné

Každý žák Základní umělecké školy si pro studium svého nástroje může půjčit nástroj, pokud škola takový nástroj má k dispozici a pokud nejsou již půjčeny jiným žákům.

Za zapůjčení nástroje zaplatí poplatek, tzv. pronájem nástrojů, dle přiloženého sazebníku. Tento sazebník schvaluje ředitelka školy na základě návrhu Umělecké rady ZUŠ Ostrov a je určen pro daný školní rok.

Z povinnosti platit pronájem jsou vyjmuti pouze děti zaměstnanců Základní umělecké školy Ostrov a senioři.

Mgr. Irena Konývková
ředitelka ZUŠ Ostrov

PRONÁJEM NÁSTROJŮ 2023/2024

– měsíční sazby za pronájem jednotlivých nástrojů –

Žáci I. stupně

HOUSLE 1/8 – 3/4, HOUSLE 4/4, VIOLA, KYTARA,VIOLONCELLO, LESNÍ ROH, POZOUN, TUBA40,- Kč
KLARINET, TRUBKA, HOBOJ, AKORDEON, FAGOT50,- Kč
PŘÍČNÁ FLÉTNA, SAXOFON, EL.KLÁVESY60,- Kč

Žáci II. stupně a studium pro dospělé studující SŠ, VOŠ

HOUSLE, VIOLA, VIOLONCELLO, LESNÍ ROH, POZOUN, TUBA80,- Kč
KLARINET, TRUBKA, HOBOJ, AKORDEON, FAGOT90,- Kč
PŘÍČNÁ FLÉTNA, SAXOFON, KYTARA, EL.KLÁVESY110,- Kč

Studium pro dospělé výdělečně činní a studující VŠ a zájemci o půjčení nástroje, kteří nejsou žáky školy

 VŠECHNY NÁSTROJE400,- Kč

Senioři

 VŠECHNY NÁSTROJEZDARMA

Pronájem za nástroje se platí bezhotovostně, a to

září – leden nejpozději do 15.10.

únor – červen (či srpen)  do  28. 2.

NA ZAPŮJČENÍ NÁSTROJE NENÍ ŽÁDNÝ NÁROK. ŠKOLA PŮJČUJE NÁSTROJE JEN POKUD JE MÁ NA SKLADĚ.

1. 9. 2023 – platnost i účinnost ode dne vydání                                        

  Mgr. Irena Konývková

ředitelka ZUŠ Ostrov

Akce

Ikona Klasifikace Ikona Facebook Ikona YouTube