Domů $ Škola $ Úřední deska $ Ochrana oznamovatelů

Ochrana oznamovatelů

Základní umělecká škola, příspěvková organizace, jakožto povinný subjekt, zveřejňuje informaci, jak postupovat v případě oznámení fyzické osoby obsahující informace o možném protiprávním jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku nebo porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností.

Přijetí oznámení od oznamovatele protiprávního jednání je v rámci vnitřního oznamovacího systému svěřeno výlučně příslušné osobě. Základní umělecká škola Ostrov, příspěvková organizace určila příslušnou osobou interního auditora Městského úřadu Ostrov.

Příjem oznámení probíhá:

 • písemně elektronicky
 • písemně v listinné podobě
  • Martina Beranová
  • Město Ostrov
  • Jáchymovská 1
  • 363 01 Ostrov
  • Nutno označit „Neotvírat“
 • ústně osobně
  • Městský úřad Ostrov
  • kancelář č. A 210
  • Jáchymovská 1
  • 363 01 Ostrov
 • ústně telefonicky
  • 354 224 822

Příslušná osoba je vázána mlčenlivostí, a to i vůči povinnému subjektu. K oznámením a jejich obsahu nebude mít přístup nikdo jiný než příslušná osoba.

Oznámení lze též podat Ministerstvu spravedlnosti ČR.

Příjem oznámení probíhá:

– viz www.justice.cz

Akce

Ikona Klasifikace Ikona Facebook Ikona YouTube