Domů $ Škola $ Úřední deska $ Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Zveřejněné informace dle § 5 odst. 3 zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

1. Název

Základní umělecká škola Ostrov, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:
Město Ostrov
Jáchymovská 1
363 01 Ostrov

Základní účel zřízení – vzdělávání
Hlavní činnost – vzdělávání

3. Organizační struktura

Kontakty

4. Kontaktní spojení

Základní umělecká škola Ostrov, příspěvková organizace

Masarykova 717
363 01 Ostrov

reditelka@zusostrov.cz

+420776080097

Oficiální www stránky: zusostrov.cz

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Masarykova 717
363 01 Ostrov

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Masarykova 717
363 01 Ostrov

Hlavní budova: Ostrov, Masarykova 717 (HO, VO)
Odloučená pracoviště:

 • Ostrov, Masarykova 715 (HO, VO, TO, LDO)
 • Ostrov, Masarykova 1195 (LDO, TO)
 • Ostrov, Mírové náměstí 733 (TO)
 • ZŠ Hroznětín (HO)
 • ZŠ Abertamy (HO)
 • ZŠ Jáchymov (HO)

4.3 Úřední hodiny

Pondělí od 9:00 do 17:00 (11:00-12:00 přestávka)

4.4 Telefonní čísla

Kontakty

4.5 Adresa internetových stránek

www.zusostrov.cz

4.7 Datová schránka

ID datové schránky: 23xycat

5. Případné platby lze poukázat

č. ú.: 14935-341/0100

6. IČO

49753606

7. Plátce daně z přidané hodnoty

Nejsme plátci DPH.

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Dokumenty

8.2 Rozpočet

Rozpočty

9. Žádosti o informace

 • Podání písemně na adresu sídla organizace
 • Prostřednictvím elektronické pošty: reditelka@zusostrov.cz
 • Prostřednictvím datové schránky (IDDS): 23xycat
 • Poštou: 
 • Základní umělecká škola Ostrov, příspěvková organizace, Masarykova 717, 363 01 Ostrov
 • Osobně v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

 • Zákon č. 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon
 • Zákon č. 563/2004 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 500/2004 Sb. Zákon správní řád
 • Vyhláška č. 71/2005 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání
 • RVP ZUV – Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání
 • Zákon č. 250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

11. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informací

Výroční zprávu zpracovává ředitelka školy. Ta ji vždy zveřejní do 1. března za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. Výroční zpráva je k dispozici v ředitelně školy a na webových stránkách školy.

V Ostrově 30. prosince 2023

Zpracovala: Mgr. Irena Konývková

Schválila: Mgr. Irena Konývková

Akce

Ikona Klasifikace Ikona Facebook Ikona YouTube