Domů $ Taneční obor

Taneční obor

Rozdělení

Historie tanečního oddělení je poznamenána hned dvěmi nepříjemnými událostmi. Zakladatelka tanečního oboru Helena Ruthová, která se podílela na vytváření tohoto oboru v celé republice a jejíž choreografie mohli diváci shlédnout i na národních přehlídkách, byla po 9leté práci v roce 1974 propuštěna pro „nadbytečnost“, skutečným důvodem byl ovšem její nesouhlas se vstupem Sovětských vojsk v srpnu 1968.

  Další významná osobnost tohoto oboru Dagmar Petříková navázala na výrazné výsledky své předchůdkyně a obohatila je o nové přístupy, vedle klasického baletu se tak převážně žačky tanečního oboru mohly divákům představit i ve scénickém tanci. I ona bohužel svou práci nemohla dokončit, neboť po 10leté výuce (a 2 letech mateřské dovolené) v březnu 1986 náhle zemřela.

  Snad se toto prokletí oboru podařilo rozplynout Aleně Fleischerové, která svou chutí, vnitřním klidem a především svou obětavostí vtiskla oboru opět jiný ráz, za jejího 13letého působení vznikaly především lidové a taneční variace.

  Po jejím odchodu do důchodu nastoupila do tanečního oboru mladá absolventka taneční konzervatoře Miroslava Ferencová. Za tři roky své pedagogické praxe má již na kontě čtyři přijetí na soukromou taneční konzervatoř do Prahy (z toho jsou dva chlapci!), a také několik ocenění v tanečních soutěží. Díky jejímu klasickému vzdělání, ale i mladému nadšení, vznikají jak klasická vystoupení, tak také moderní prvky scénického baletu, které se promítají i do práce literárně dramatického oboru, pro které tvoří Miroslava Ferencová choreografie pro vznikající divadelní představení.
  V době, kdy byla paní učitelka Miroslava Ferencová na mateřské dovolené, ji zastupovala v té době studentka Pedagogiky tance na AMU v Praze BcA. Olga Ratajová.
  V současné době vyučují v tanečním oddělení  Mgr. Andrea Burešová zaměření Současný a jazzový tanec a MgA. Karin Wintrová Současný tanec a pohybové divadlo.

Kontakty

Taneční obor

Mgr. Andrea Burešová

současný a jazzový tanec, soubor Mirákl

MgA. Karin Wintrová

současný tanec a pohybové divadlo, soubor Alate

Adéla Jurnečková

korepetitorka

Ikona Klasifikace Ikona Facebook Ikona YouTube