Domů $ Výtvarný obor

Výtvarný obor

Ve výtvarném oboru učí Mgr. Hana Vaculíková a Mgr. Jana Burianová.

Výtvarný obor rozvíjí dětskou tvořivost v kresbě, malbě, grafických technikách, práci s materiály, modelování, keramice a seznamuje žáky se základy dějin umění. Žáci také pracují s grafickými programy, v nichž vytvářejí plakáty, školní kalendáře a pozvánky na akce školy. Jsou tak připraveni ke studiu na výtvarných školách i na vlastní aktivní výtvarnou tvorbu.

Studium je rozděleno na přípravné ročníky (1-2 roky), první stupeň (7 let) a druhý stupeň (4 roky).

Plošná tvorba – žáci se učí kresebným a malířským technikám, kolážím, věnují se grafice (suchá jehla, linoryt) a kombinaci dostupných technik

Prostorová tvorba – žáci se tvarují papír, sochařským a keramickým způsobem pracují s hlínou, výrobky glazují a učí se točit na hrnčířském kruhu

Výtvarné vyjadřování – ve vyšších ročnících žáci zúročí získané dovednosti a zkušenosti a věnují se převážně vlastní tvorbě, kterou konzultují s učitelkou

Vizuální kultura – žáci se učí analyzovat dějiny výtvarného umění a hledat souvislosti s vlastní prací


Kontakty

Výtvarný obor

Mgr. Hana Vaculíková

vedoucí nehudebních oborů, vedoucí VO
plošná a prostorová tvorba, příprava k talentovým zkouškám

Mgr. Jana Burianová

plošná a prostorová tvorba, čtyřoborový ročník, příprava k talentovým zkouškám

Ikona Klasifikace Ikona Facebook Ikona YouTube