Domů $ Škola $ Školné

Školné

ÚPLATA ZA VZDĚLÁNÍ NA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLE V OSTROVĚ

studium základní – měsíční sazba
2023/2024

HUDEBNÍ OBOR
 PHV bez nástroje190,- Kč
 PHV s nástrojem (jeden žák)350,- Kč
 PHV s nástrojem (dva až čtyři žáci)240,- Kč
 PHV 2. nástroj (jeden žák)250,- Kč
 PHV 2. nástroj (dva až čtyři žáci)190,- Kč
 Jeden hlavní nástroj (jeden žák)350,- Kč
 Jeden hlavní nástroj (dva žáci)260,- Kč
 Jeden hlavní nástroj (3-4 žáci)240,- Kč
 2. a 3. hlavní nástroj (jeden žák)250,- Kč
 2. a 3. hlavní nástroj (dva žáci – skupina)190,- Kč
 4. nástroj130,- Kč
 sborový zpěv (žáci, kteří studují jakýkoliv
nástroj – zdarma)
 70,- Kč

Dospělí žáci výdělečně činní platí 1200,-Kč za měsíc.LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Přípravné studium150,- Kč 
Základní studium I. a II. stupně200,- Kč

Dospělí žáci výdělečně činní, kteří jsou zařazeni do skupiny II. stupně mezi nevýdělečně činné žáky platí Kč 350,-.TANEČNÍ OBOR

Přípravné studium 150,- Kč
Základní studium I. a II. stupně240,- Kč

Dospělí žáci výdělečně činní, kteří jsou zařazeni do skupiny II. stupně mezi nevýdělečně činné žáky platí Kč 430,-.VÝTVARNÝ OBOR

Přípravné studium220,- Kč
Základní studium I. a II. stupně250,- Kč

Dospělí žáci výdělečně činní, kteří jsou zařazeni do skupiny II. stupně mezi žáky nevýdělečně činné platí Kč 450,-.Tříoborový ročník v prvním roce studia měsíční školné Kč 330,-. Čtyřoborový ročník v prvním roce studia měsíční školné Kč 430,-.  Senioři měsíčně 50,-Kč.

Školné na rok je rozděleno na dvě platová období:

září – leden (nutno uhradit do 15.9.)      únor – červen (nutno uhradit do 15.2.)                                                                                            

Školné je vybíráno výhradně bezhotovostně /převodem, složenkou/. Placení hotově učiteli nebo v kanceláři je nepřípustné.

Zákonný zástupce či zletilý žák si mohou s ředitelkou školy domluvit jiná platová období.   


ÚPLATA ZA VZDĚLÁNÍ NA POBOČCE ABERTAMY, JÁCHYMOV a HROZNĚTÍN

 základní studium – měsíční sazba
2023/2024

ustanovuji pro žáky, kteří navštěvují základní školu Abertamy, Jáchymov a Hroznětín takto:

 HRA NA NÁSTROJpřípravný ročník 1 žák                               Kč 220,-
přípravný ročník ve skupince 2-4 žáci          Kč 200,-
od 1. ročníku všechny ročníky 1 žák            Kč 250,-
výuka ve skupince 2-4 žáci                        Kč 220,-

TERMÍNY PLACENÍ ÚPLATY ZA VZDĚLÁNÍ

A POSTUP PŘI JEHO NEDODRŽENÍ

TERMÍNY PLACENÍ ÚPLATY ZA VZDĚLÁNÍ
   ZA OBDOBÍTERMÍN SPLATNOSTI
      září – ledendo 15. září
     únor – červendo 15. února
Zákonný zákonný zástupce či zletilý žák si může s ředitelkou školy domluvit jiné období pro placení

Postup při výběru úplaty za vzdělání:

  1. třídní učitelé nejpozději neprodleně určí v programu Klasifikace výši školného pro každého žáka, při určování v hudebním oboru nezapomenou zohlednit počet žáků na jedné vyučovací hodině a též skutečnost, zda jde o 1. nebo 2. hlavní nástroj, a ten samý den pošlou podklady o placení zákonnému zástupci či zletilému žáku
  1. toto určení výše při jakékoliv změně neprodleně opravují
  2. třídní učitel pravidelně zjišťuje stav placení svých žáků v programu Klasifikace:

          a)14 dní po uplynutí zjistí, který z jejich žáků nemá dosud zaplaceno a zašle 1. upomínku

          b)21 dní po termínu zašle 2. upomínku

          c)měsíc po termínu zašle společně s provozní účetní s důrazem na porušení Vyhlášky č. 71 a možnost vyloučení žáka 3. upomínku.

          d)5 týdnů po termínu nesmí být žák vpuštěn na výuku, učitel individuální výuky musí nahlásit ředitelce školy změnu úvazku a poznačit tuto skutečnost ve Výkazu

   V Ostrově dne 1.9.2023

   Účinnost 1.9.2023

Mgr. Irena Konývková
   ředitelka ZUŠ Ostrov

Akce

Ikona Klasifikace Ikona Facebook Ikona YouTube