Domů $ Taneční obor $ Taneční soubor ALATE – zaměření na současný tanec a pohybové divadlo

Taneční soubor ALATE – zaměření na současný tanec a pohybové divadlo

Výuka v tanečním oboru se studijním zaměřením Současný tanec a pohybové divadlo je založena na tvořivém přístupu k pohybu využívající dětskou fantazii a hravost, jež probíhá formou improvizace a tanečních her. Nedílnou součástí výuky je rovněž taneční technika, která opracovává tělo dle přirozených dispozic dětí a vede je tak ke správnému držení těla a k jeho efektivnímu, šetrnému používání při jakémkoliv pohybu.

 Děti se spolupodílejí na tvorbě choreografií, což v nich probouzí pocit sounáležitosti ke skupině, umění si naslouchat a k týmové práci, tak důležité pro uplatnění v různých kolektivech až do dospělosti.

 Od sedmi let pracují děti v tanečním souboru Alate pod vedením Karin Wintrové a prezentují choreografie kromě školních akcí také na různých festivalech po celé republice – Mezi Městy( Brno) Siraex (Klášterec nad Ohří), Tanambouré( Vansdorf).Soubor je velmi úspěšný a pravidelně se účastní dětských celostátních přehlídek Scénického tance v Kutné Hoře a přehlídek pro mládež a dospělé Tanec, tanec..v Jablonci nad Nisou,Celostátní přehlídky Základních uměleckých škol.

Účastní se mezioborových uměleckých projektů a projektů ve spolupráci s tanečními obory mezi ZUŠ Habartov a ZUŠ F. Chopina v Mariánských Lázních.

Po celou dobu studia v našem tanečním oboru je dáván velký důraz, kromě zdokonalování pohybových dovedností, na rozvíjení osobnosti, tvůrčích schopností, hledání vlastního způsobu neverbálního vyjadřování, originality a radost z pohybu.

Vedoucí oddělení

Wintrová Karin, MgA.

Email

wintrova@zusostrov.cz

Telefon

702191780
Ikona Klasifikace Ikona Facebook Ikona YouTube